Att lyckas eller inte lyckas… - en studie om hur 40 elever, pedagoger och andra vuxna uppfattar vad det är att lyckas i skolan

 • Kerstin Franzén
 • Liselott Robertsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jul-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '