Att precisera och geografiskt lokalisera kärnvärden och värdekärnor i riksintresseområden för naturvård - en fallstudie av Nordbillingen, Skövde kommun

 • Kaj Svahn

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2016-May-04
  Original languageSwedish
  SupervisorJoachim Regnéll (Supervisor), Sofia Lund (Supervisor) & Magnus Thelaus (Examiner)

  Educational program

  • Landscape Science Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Other Natural Sciences (107)

  Cite this

  '