Att se och bry sig om - Några pedagogers relationer till elever med beteendeproblem och deras läranden

 • Peter Carlson
 • Gun Davidsson
 • Kerstin Rundgren

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '