Att skapa lust och motivation i matematik - vilken roll och betydelse har pedagogen för elevers intresse och förståelse?

 • Petronella Håkansson
 • Jennie Karlsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '