“Att skapa relationer i förskolan är a och o”
: en kvalitativ studie angående förskollärarnas förhållningssätt till att skapa hållbara relationer till de yngre barnen i förskolan

  • Filippa Persson
  • Emma Nilsson

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2020-Jan-24
Original languageSwedish
SupervisorLena Bäckström (Supervisor) & Hilma Holm (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this

'