Att vårda mot patientens vilja
: En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att medverka vid fysiska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård

Translated title of the thesis: To provide care against the patients’ will: A literature study of nurses’ experiences of participating in physical restraint in psychiatric inpatient care
  • Josefin Persson
  • Diedona Pllana

Student thesis: Bachelor

Date of Award2021-Jun-17
Original languageSwedish
SupervisorJoachim Lundström (Supervisor) & Gerth Hedov (Examiner)

Educational program

  • Study Programme in Nursing

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this

'