Att vårda vid livets slut
: En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse av att vårda i livets slutskede på sjukhus

Translated title of the thesis: To handle end of life care: A general literature review regarding the nurse’s experience of caregiving at the final stage of life in hospital environment
  • Ellen Andersson
  • Linda Denckert

Student thesis: Bachelor

Date of Award2021-Jun-23
Original languageSwedish
SupervisorLena Larsson (Supervisor) & Ann-Christin Janlöv (Examiner)

Educational program

  • Study Programme in Nursing

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this

'