Att vandra tillsammans mot text
: en fallstudie i hur elever i skärmbaserad undervisning skapar text

 • Elisabet Radeklev

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2014-Nov-21
  Original languageSwedish
  SupervisorKarin Jönsson (Supervisor) & Eva Hultin (Examiner)

  Educational program

  • Magisterprogram i svenska med didaktisk inriktning

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

  Cite this

  '