Att vara allt det förövaren inte är
: en studie om hur organisationer arbetar med våld i nära relation som en arbetsmiljöfråga

  • Anna Hultgren
  • Jessica Karlsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2022-Jun
Original languageSwedish
SupervisorErika Andersson Cederholm (Supervisor) & Ulf Ericsson (Examiner)

Educational program

  • Programme in Human Resources and Work Life Conditions

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Work Sciences (50903)

Cite this

'