Att vara eller inte vara... tillsammans?
En studie om elevers uppfattningar om könsblandad respektive könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa

 • Maria Winell

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2012-Mar-12
  Original languageSwedish
  SupervisorAnn-Christin Sollerhed (Supervisor) & Sinikka Neuhaus (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 30 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '