Att vinna eller förlora - en studie om vad pedagoger i förskolan förmedlar till pojkar och flickor utifrån ett genusperspektiv

 • Jessica Berntsson
 • Camilla Johansson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '