Bakom stängda dörrar.
En litteraturstudie om patienters upplevelser av isoleringsvård inom den somatiska vården.

 • Adrian Bringsfjäll
 • Philip Blinkowski

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2017-Jan-31
  Original languageSwedish
  SupervisorHelena Larsson (Supervisor) & Inga - Britt Lindh (Examiner)

  Educational program

  • Study Programme in Nursing

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

  Cite this

  '