Balanserat styrkort
: En kvalitativ fallstudie om att utveckla ett balanserat styrkort till Individ och familjeomsorg på Rosengård, Malmö

 • Camilla Frank
 • Anne Jepsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '