"Balansgången mellan den äldres rätt och anhörigas rätt är inte alltid så lätt" Biståndshandläggares upplevelse av samverkan med anhöriga inom äldreomsorgen "The balance between the rights of the elderly and the rights of the relatives are not always easy" Executive officials experience of the cooperation with relatives within the care of the elderly

 • Helena Lantz Selind
 • Marie Åkerblom

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2008-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '