Barn från missbrukarhem
: Vilka gemensamma faktorer finns hos barns uppväxt i en missbrukarfamilj gällande arv och miljö

 • Emelie Olofsson
 • Charlotte Carlsson

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2009-Aug-13
  Original languageSwedish
  SupervisorLena Bäckström (Supervisor) & Wersäll Britt-Louise (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '