Barn med sociala och emotionella svårigheter i förskolan
: Att upptäcka och stödja dessa barn

 • Camilla Nilsson
 • Terese Sjöstedt

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2011-Jun-03
  Original languageSwedish
  SupervisorAnnette Byström (Supervisor) & Ann-Elise Persson (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '