Barn vill göra rätt och kan göra rätt om de vet hur de ska göra
: En kvalitativ intervjustudie om hur pedagoger uttrycker att de arbetar kring konflikter som uppstår i barngruppen på förskolan

 • Chris Lägervik
 • Anna-Karin Pilfjäll

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2016-Dec-20
  Original languageSwedish
  SupervisorEmelie Nilsson (Supervisor) & Maria Rosberg (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '