Barnet har hundra språk, men berövas nittionio av dem?
en kvalitativ studie om lärares tankar kring estetiska uttrycksformers möjligheter och begräsningar för språkutveckling.

  • Sallie Jönsson
  • Karin Åkesson

Student thesis: University Diploma

Date of Award2019-Jun-27
Original languageSwedish
SupervisorHelén Persson (Supervisor) & Ola Svensson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this

'