Barns behov av vila och återhämtning i förskolan
: Ett pedagogperspektiv

 • Elin Frick
 • Marie Stålbrand

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2017-May-12
  Original languageSwedish
  SupervisorHanna Sepp (Supervisor) & Elisabeth Porath Sjöö (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '