Barns strategier och tillvägagångssätt för att lösa matematiska problemuppgifter
: kvalitativ studie i förskolan med fokus på barns samarbete, samspel och problemlösning

Translated title of the thesis: Children´s strategies and approaches to solving mathematical problems: qualitative study in preschool with a focus on children´s cooperation, interaction and problem solving
 • Marie Ekdahl
 • Jill Åbrodd

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2021-Jan-07
Original languageSwedish
SupervisorLaila Gustavsson (Supervisor) & Örjan Hansson (Examiner)

Educational program

 • Förskollärarutbildning

University credits

 • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

 • Educational Sciences (503)

Keywords

 • mathematic
 • problem solving
 • preschool
 • children
 • cooperation
 • matematic activities

Cite this

'