Barns tidiga läs- och skrivutveckling
: varför och hur används Före Bornholmsmodellen i förskolan

 • Malin Eriksen
 • Anna Bergfors

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2018-Feb-07
  Original languageSwedish
  SupervisorElisabet Radeklev (Supervisor) & Marie Fridberg (Examiner)

  Educational program

  • Förskollärarutbildning

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '