Behov av stöd hos närstående till kvinnor som har drabbats av bröstcancer
: En litteraturstudie

 • Linda Ekstrand
 • Anette Engström
 • Orsolya Fabian

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '