Berättande genom spelfilm och skönlitteratur i svenskundervisningen
: En studie i högstadieelevers meningsskapande utifrån Selma Lagerlöfs roman Kejsarn av Portugallien och dess filmadaption

Translated title of the thesis: Narratation through feature film and fiction in the school subject of Swedish: A study of students in secondary school meaning-making based on Selma Lagerlöfs novel Kejsarn av Portugallien and its film adaptation
  • Frida Lindvall

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Dec
Original languageSwedish
SupervisorChristoffer Dahl (Supervisor) & Anna Smedberg Bondesson (Examiner)

Educational program

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'