Beröring och dess betydelse för mötet mellan patient och vårdpersonal - En litteraturstudie

 • Susanne Hansson
 • Jenny Ingerby

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Mar-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '