Betydelse av självkänsla och locus of control för mobiltelefonanvändning

 • Mats Berlin

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2005-Jan-01
  Original languageSwedish

  Courses and Subjects

  • Psychology

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '