Bevarandet av patientens autonomi vid palliativ vård utifrån ett etiskt perspektiv

 • Åsa Ströberg
 • Lisa Tenghagen

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Apr-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '