Bilden – ett målande redskap i elevers skrivutveckling? Ett pedagogiskt hjälpmedel även på högstadiet

 • Sanna Alsterling Olsson
 • Helene Moe Nilsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '