Bilden och bildämnet som verktyg för lärande - möjligheter till kunskapsutveckling

 • Ann-Christin Carlholmer
 • Kristina Hörman

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '