Bildens betydelse för talspråksutvecklingen - En studie av några pedagogers arbetssätt i förskoleklass

 • Ingar Johansson
 • Magdalena Svensson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2008-Feb-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '