Boksamtal, fungerar det? Hur lärare använder boksamtal för att utveckla elevers läsförståelse.

 • Holmquist Alexander

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2017-Jan-31
  Original languageSwedish
  SupervisorChristoffer Dahl (Supervisor) & Anna Smedberg Bondesson (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '