Bokvalet och dess uppföljningsarbete hos fyra lärare
: En kvalitativ studie som undersöker lärares syn på bokvalet i undervisningen samt dess uppföljningsarbete

  • Alexandra Andersson
  • Frida Svensson
  • Martina Thelander

Student thesis: University Diploma

Date of Award2017-Feb-06
Original languageSwedish
SupervisorChristoffer Dahl (Supervisor) & Anna Smedberg Bondesson (Examiner)

Educational program

  • Teacher Education

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Languages and Literature (602)

Cite this

'