Bolagskodens betydelse för företaget- en explorativ undersökning av Bolagskodens effekter på företaget

 • Marie Cassland
 • Martin Nilsson
 • Andreas Nilsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '