Boll spelar roll
: en intervjustudie om lärares resonemang kring bollekar och bollspel

 • Hanna Bergkvist
 • Klara Bertram

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2014-Feb-19
  Original languageSwedish
  SupervisorMagnus Blixt (Supervisor)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '