Datorn som redskap vid läs- och skrivundervisning
: En intervjustudie ur lärares perspektiv

 • Janet Dahlgren
 • Emma Sjöstedt Ivarsson

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2013-Mar-12
  Original languageSwedish
  SupervisorHåkan Sandgren (Supervisor) & Lennart Leopold (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  Courses and Subjects

  • Swedish

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

  Cite this

  '