De öppna fältens rationalisering i områden med olika ägarstruktur i nordöstra Helsingborg under perioden 1947–2017
: Med fokus på trädrader och habitatöar

  • Johanna Augustsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2019-Apr-16
Original languageSwedish
SupervisorHenrik Svensson (Supervisor) & Joachim Regnéll (Examiner)

Educational program

  • Landscape Science Programme

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Other Natural Sciences (107)
  • Social Sciences Interdisciplinary (50901)

Cite this

'