Delaktighet och inflytande ur ungdomars perspektiv - När det händer?

 • Toftner Mija

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jun-01
  Original languageSwedish

  Courses and Subjects

  • Sociology

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '