Den fysiska lärmiljöns betydelse för lärande
: med fokus på lärande i matematik

  • Cajsa Törnros
  • Åsa Nord

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Jan-22
Original languageSwedish
SupervisorMaria Eriksson (Supervisor) & Kristina Juter (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'