Den genuina dialogen för lärande?
en kvalitativ studie av åtta lärares uppfattningar av dialogens karaktär, roll och betydelse för elevers lärande

  • Elina Tauson
  • Malin Karlsson

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2020-Jun-17
Original languageSwedish
SupervisorAnna Smedberg Bondesson (Supervisor) & Yair Sapir (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Learning (50303)

Cite this

'