Den ojämlika kommunikationen – regel eller undantag? En studie av några elevers uppfattningar om kommunikation och interaktion med lärare

 • Rebecka Edström
 • Anna-Matilda Larsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '