Den onde, den gode, den osynlige
: En läroboksanalys om synen på kalla krigets aktörer i historieläroböcker för gymnasiet från 1960-talet till idag.

 • Niklas Svensson
 • Marc Thelandersson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '