Den relationella brännpunkten
: En reltionell studie av kvalitativ art där relationen mellan lärare och elev granskas

 • mats svensson

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2016-Jun-29
  Original languageSwedish
  SupervisorHelena Sjunnesson (Supervisor) & Ann-Elise Persson (Examiner)

  Educational program

  • Special Education Teacher Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '