Den skånska ängsarealens förändring under perioden 1865-1920
: en häradsvis undersökning med utgångspunkt i jordbruksstatistiken

 • Jesper Andersson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2017-Dec-18
  Original languageSwedish
  SupervisorNils Wallin (Supervisor) & Magnus Thelaus (Examiner)

  Educational program

  • Landscape Science Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • History (60101)

  Cite this

  '