Den språkliga bakgrunden som grund för läsundervisning
: Lärares tillvägagångssätt för flerspråkiga elevers läsinlärning

 • Monia Näther
 • Emelie Hartmeyer

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2017-Feb-07
  Original languageSwedish
  SupervisorChristoffer Dahl (Supervisor) & Anna Smedberg Bondesson (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Learning (50303)

  Cite this

  '