Den svenska läroplanens slutdestination
: En analys av den svenska läroplanen Lgr 11 i relation till Francis Fukuyama's tes om historiens slut

  • Nabi Allahyarov
  • Patrik Rylander

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Dec
Original languageSwedish
SupervisorPeter Gustavsson (Supervisor) & Lars Andersson Hult (Examiner)

Educational program

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'