"Den vuxnes roll är att lyfta leken en dimension eller bara observera"
: En fenomenorgafisk studie om förskollärares erfarande av deltagande i leken

 • Kamilla Arntzen
 • Jennie Hallberg

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2012-Oct-03
  Original languageSwedish
  SupervisorCharlotte Tullgren (Supervisor)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '