Design kan få morfar att bli mer social på Facebook
: en undersökning om hur gränssnittsdesign kan gynna seniorers sociala samhörighet i ett digitaliserat samhälle

  • Jonas Häggman
  • Laila Fältby

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Sep-18
Original languageSwedish
SupervisorKari Rönkkö (Supervisor) & Martin Wetterstrand (Examiner)

Educational program

  • Digital design

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Human Computer Interaction (10204)

Cite this

'