”Det är en sorts balans, att vara kompis men ändå tydlig som ledare” - en studie av hur lärarstuderande talar om lärare-elevrelationen

 • Stina Kotkamaa
 • Hanna Stensson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '