”Det är inte alltid man får sin vilja igenom”
: En studie om förskollärares uppfattningar gällande barns delaktighet och inflytande i förskolan

Translated title of the thesis: "You don't always get what you want": A study of preschool teachers perceptions regarding the children's participation and influence in preschool
  • Pernilla Olsson
  • Linda Olsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2019-Jan-14
Original languageSwedish
SupervisorIngmarie Bengtsson (Supervisor) & Lars-Erik Nilsson (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'