"Det är inte du som bestämmer i det här hushållet"
: framställningen av brottsoffren och gärningspersoner avseende grov kvinnofridskränkning i förundersökningsprotokoll och domar.

Translated title of the thesis: "It is not you who decides in this household.": descriptions of victims and perpetrators of gross violation of women’s rights.
 • Erika Sörberg

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2019-Aug-06
  Original languageSwedish
  SupervisorSophia Yakhlef (Supervisor) & Lisa Flower (Examiner)

  Courses and Subjects

  • Criminology

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Sociology (50401)

  Keywords

  • domestic violence
  • gender
  • ideal victim
  • gross violation of women's rights
  • men's violence against women

  Cite this

  '