”Det är lite som när kinderna glöder och ögonen glittrar”
: En studie om förskollärares uppfattningar om lek och lärande i förskoleklass

Translated title of the thesis: “It's a bit like when the cheeks glow and the eyes sparkle: A study on preschool teachers' perceptions of play and learning in the preschool class
 • Assarina Stjärnlind
 • Louise V. Dahlqvist

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2023-Dec
Original languageSwedish
SupervisorTina Kullenberg (Supervisor), Hilma Holm (Assessor), Sara Lenninger (Examiner) & Maria Rosberg (Examiner)

Educational program

 • Förskollärarutbildning

University credits

 • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

 • Pedagogy (50301)

Keywords

 • play
 • play responsive teaching
 • learning
 • teaching
 • preschool class
 • preschool teacher
 • free play

Cite this

'